POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cenimy i chronimy Twoją prywatność, dlatego staramy się jak najdokładniej zapoznać Cię z zasadami zbierania i wykorzystywania informacji mających zastosowanie na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie danych osobowych reguluje rozporządzenie o ochronie danych reglamentem Unii Europejskiej nr. 2016/679. Warunki, określone przez politykę prywatności mają zastosowanie za każdym razem, gdy uzyskasz dostęp do naszej treści lub usługi, niezależnie od urządzenia, które używasz (komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itp.). Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy nie odwiedzać naszą stronę internetową i nie korzystać z naszej treści i usług.

Osoby w wieku poniżej 16 lat

Osoby w wieku poniżej 16 lat nie mogą podać żadnych danych osobowych na naszej stronie internetowej. Jeśli jesteś osobą w wieku poniżej 16 lat, przed przesłaniem danych osobowych, musisz uzyskać zgodę swoich rodziców lub innych opiekunów prawnych.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Podana przez Ciebie informacja: miejsce zamieszkania (adres), imię, nazwisko,  numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej. Informacja o korzystaniu strony internetowej (IP adresy, statystyki odwiedzin, dane demograficzne i inne dane wykorzystywane do analizy).

Gdzie jest wykorzystywana Twoja informacja?

Informacja jest wykorzystywana w następujących celach: dla Twojej rejestracji na stronie internetowej, by mógłbyś skorzystać z naszej usługi zakupów online. Opłata za koszyk  za pośrednictwem wybranego zewnętrznego dostawcy usług bankowych. Biuletyny (wpisując swój adres e-mail w formularzu zamówienia i wyrażając zgodę na regulamin strony, wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsletterów z naszymi ofertami).

Komu możemy ujawnić Twoje dane?

Informacja jest przekazywana stronom trzecim tylko w następujących przypadkach: naszym partnerom, którzy świadczą usługi odbioru i dostawy pieniędzy. Za te usługi dostarczymy dostawcom tylko tyle danych osobowych, ile jest to konieczne do wykonania określonej usługi; Organy ścigania RP zgodnie z procedurą ustawodawczą.

Jak chroniona jest Twoja informacja?

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z prawem wymogi dotyczące ochrony danych. Wprowadziliśmy techniczne środki ochrony dla wszystkich Twoich danych, które zbieramy w celu świadczenia naszych usług. Przypominamy, że Chociaż podejmujemy rozsądne kroki w celu ochrony twoich danych, nie ma strony internetowej, transakcji online, systemu komputerowego lub połączenia bezprzewodowego, który jest kompletne bezpieczny.

Twoje prawa

Każdy użytkownik ma prawo do: otrzymywania informacji o podanych przez siebie danych oraz ich obsługę. Aplikuj z prośbą o poprawienie lub uzupełnienie danych osobowych. Wystąp o usunięcie wszystkich danych osobowych. W przypadku dodatkowych pytań możesz skontaktować się z nami przez e-mail: slimatalia.pl@gmail.com

Do czego służą pliki cookie?

Kiedy odwiedzasz strony internetowe, wszystkie twoje działania są zapisywane przez pliki cookie, które przechowują Twoje dane o wizytach, a tym samym pomagają nam zidentyfikować Cię jako osobę odwiedzającą naszą stronę internetową, umożliwiają  obserwować czas trwania wizyty na stronie internetowej, częstotliwość i zbieranie informacji statystycznych o liczbie odwiedzających serwis, zachowaniu, analizować trendy i ulepszać stronę internetową.

Shopping Cart